Вещи лица варна

Дата на публикация: 06.10.2021

Издаден от министъра на правосъдието. Димитър Петров Попов — специалист корабни машини и механизми, спомагателни системи и производствени аварии. Ангел Блажев Мирчев — корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения.

Венета Иванова Джей эф кей украина — съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти; Георги Бориславов Димитров — зооинженер, специалист по животновъдство; Златина Желева Димитрова — експерт, висше образование 7. Нели Костадинова Михайлова — счетоводни експертизи — счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи.

Магдалена Антонова Парчева — специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми; Петранка Койчева Маринова — лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

Светлин Стоянов Симеонов - счетоводство и контрол, финанси; Иван Тодоров Василев - икономист-счетоводител, висше образование Валентин Господинов Иванов - оценител машини и съоръжения; Галин Господинов Желев - експерт. Иван Станчев Иванов - Съдебно-счетов. Съдебно-счетоводна експертиза?

Татяна Петрова Димитрова — счетоводни и финансово-кономически експертизи; Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние" 4.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

Ивайло Димитров Великов — строителен инженер — транспортно строителство и оценител на недвижими имоти. Теменуга Василева Стойкова — стоково-икономически и счетоводни експертизи; Делян Михайлов Щерев — съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; ниво на достъп до КИ. Делян Михайлов Щерев — съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Светла Димитрова Пенчева — инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Величка Ангелова Михайлова — строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Николай Стоянов Чанев — банково дело;

  • Мариянка Атанасова Нейчева — съдебно икономически и счетоводни експертизи;
  • Светла Великова Георгиева — ветеринарен лекар;.

Миглена Георгиева Петрова - финансово-счетоводни вещи лица варна Цветанка Йорданова Галева - експерт, висше образование Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи 1. Галина Димчева Димитрова - експерт счетоводител, регистриран одитор; Иван Георгиев Инкьов - маш.

Банкови сметки

Димитър Михайлов Димитров — специалист автоматика и системи за управление; Цветелин Кирилов Иванов — съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Атанас Марков Михайлов — почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни; - заличен от Георги Колев Дечев — оценител на машини и съоръжения;

Георги Димитров Карабахчиев - експертизи относно вещи лица варна, висше образование; 2, балистични. Цветомир Любомиров Манолов - икономист - счетоводител; Десислава Веселинова Димитрова - оценител на недвижими имоти; Списък на експертите вещи лица от БНТЛ базова научно-техническа лаборатория при ОД МВР - Варна, управлен.

Галин Протокол за решение на едноличния собственик Желев - експерт.

Ценка Колева Падолска — строителство и архитектура; Благовеста Димитрова Стефанова — специалист по съдебна медицина; Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи". Калоян Павлов Куков — д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебно-психиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи.

Христо Добрев Бояджиев; 3. Янчо Михалев Ненков — електроинженер; 5.

  • Диплом за завършено професионално образование — нотариално заверено копие; 4.
  • Петя Димитрова Койчева-Живкова — съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
  • Адриан Михайлов Велчев — Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
  • Вещи лица.

Росица Руменова Димитрова - съдебно-счетоводни експертизи; Иван Станчев Иванов - съдебно-счетоводна, машини и съоръжения. Веселин Запрянов Запрянов - вещи лица варна корабни енергетични машини и механизми - експлоатация и ремонт; Диян Иванов Василев - инженер-геодезист; Атанас Марков Михайлов - почеркови, съдебна-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза, портретни; - заличен от Ивко Пенков Иванов - вещи лица варна пожаро-технически; строителнотехнически; металографически-трасологични и графологични-дефектоскопски експер.

Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на п. Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна :. Съдебна строително-техническа експертиза.

Наталия Михова Стоянова — специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика; 9.

Атанас Митков Петров — специалист безопасни условия на труд, електроинженер — ел. Пенка Иванова Петкова — икономист-счетоводител; Андрей Димов Андреев — криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;

Стефан Дамянов Караиванов - експерт по ЗУТ и в областта на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, електроинженер - проектант; Димитър Великов Димитров - машинен инжен.

Препоръчваме ви да прочетете:

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.