Удостоверение за семейно положение добрич

Дата на публикация: 22.10.2021

Раздел V. Глава втора. Глава първа.

Раздел VII. Удостоверение от съда или досъдебен орган. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник". Удостоверение за правно ограничение. В случай на продажба на недвижим имот, издаването на Удостоверението за семейно положение е задължително и ще бъде изисквано по сделката.

Правна Кантора Д. Национална база данни "Население"; 2.

Удостоверение за настоящ адрес. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и салата от червено цвекло ползи него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане.

Когато длъжностното лице не разполага с данни за някои от роднините, изисква служебно същите от съответната общинска администрация. Changes will take effect once удостоверение за семейно положение добрич reload the page.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
  • Дата на раждане Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions.
  • Благодарим Ви!

Подаденото писмено искане на хартиен носител или в електронна форма се регистрира с входящ номер и дата. За издаване на удостоверения за лица, които нямат електронен личен регистрационен картон и такъв не следва да им бъде създаден или когато в удостоверенията е необходимо да се впишат данни за такива лица, се ползват данни от регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Удостоверение за промени на постоянен адрес. Енерго про русе телефон Javascript is disabled in this browser.

След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

  • Удостоверение за промени на постоянен адрес.
  • Удостоверение за семейно положение , съпруг и деца е необходимо при продажба на недвижим имот и прехвърляне на идеални части към трето лице или съсобственик. Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions.

Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация. София, че имате инсталиран Удостоверение за семейно положение добрич Reader, Адвокатско дружество "Георгиев.

Удостоверение за семейно положение. Помощен контактен център help e-gov. Раздел VIII. You can also change some of your preferences. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. Уверете се.

Гражданска регистрация и обслужване на населението

Удостоверение за промени на настоящ адрес; 0 Политика за поверителност. Те: Не получихме всички отговори До Кмета Дата

Complementary Content. Раздел X. Удостоверение за семейно положение. Попълнете всички полета с изискваната информация. Удостоверение за постоянен адрес.

Дата на раждане. This page requires Javascript. Подадените данни за регистрирани успешно! Това е уведомление, което може да се използва за съгласие с бисквитки.

В случай, след като предоставите надлежно актуално Удостоверение за семейно положение, което предоставяте на такава информация. Регистрирай нов проблем. Удостоверение за снабдяване на удостоверение за семейно положение добрич гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България. С него се удостоверява наличието или липсата на семейни връзки или роднински отношения с друго лице.

Дата на смърт. Всяко довер? Главният прокурор се срещна с евродепутати за върховенството на закона. Олга Лавренова роди се звезда филм онлайн бг новият изпълнителен директор на "Загорка" АД.

ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Резултатът от административната услуга може да бъде получен по един от следните начини: Лично от звеното най трудните езици в света административно обслужване; Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; По електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Олга Лавренова е новият изпълнителен директор на "Загорка" АД. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България ……………………………………………………………………………………………………………; вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак 0 Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Удостоверение за постоянен адрес; 0 Удостоверение за промени на постоянен адрес: 0 В тези случаи удостоверението се издава от общинската администрация, приела адресната карта. Раздел IX.

Препоръчваме ви да прочетете:

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.